Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań przyszłości

Konferencja „Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań przyszłości”, była odpowiedzą na rosnące potrzeby przedsiębiorców chcących w sposób świadomy zaplanować przekazanie swoich firm potomkom lub dokonać sprzedaży firmy. Konferencja odbyła się w Krakowie 26 kwietnia 2012 roku w Hotelu Hilton Garden Inn.


Po raz pierwszy w historii polskiej gospodarki wolnorynkowej właściciele interesów rodzinnych stają przed trudnym dla nich momentem wprowadzenia swoich następców do firmy, wyposażenia ich w niezbędną wiedzę i doświadczenie, a w konsekwencji przekazania w ich ręce, tworzonych przez szereg lat biznesów.

Podstawowym celem wydarzenia było naświetlenie tematyki związanej z zarządzaniem i dziedziczeniem przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce i na świecie oraz stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami firm z województwa małopolski oraz śląska. Konferencja miała stanowić nadto impuls do dyskusji na temat przyszłości su

kcesji i sytuacji firm rodzinnych w Polsce.

W trzeciej części konferencji odbyła się dyskusja panelowa prowadzona przez Elżbietę Hibner. Tematem panelu było omówienie przypadków spółek rodzinnych, będących na różnych etapach sukcesji – była mowa o praktycznych stronach procesu, wadach, zaletach, problemach i korzyściach wynikających z przeprowadzonej/prowadzonej obecnie sukcesji.

Uczestnicy panelu:

  • Herbewo International S.A. – Andrzej Barański
  • Wamech sp. j. – Piotr Wąsik
  • Elmech-Kazeten sp. z o.o. – Artur Kowalczyk
  • Forever Living Products – Bogumiła Sroka

Więcej informacji na stronie www.konferencjasukcesyjna.pl

Pin It on Pinterest

Share This